همکاری با ما

1_به علت پروژه های در حال اجرای متعدد احتیاج به 7 الی 9 نصاب با تجربه کاری حداقل 3 سال داریم. رزومه خود را به این آدرس ایمیل کنید:

vahidbidaki@gmail.com

2_درصورت تمایل به بازاریابی با این شماره تماس بگیرید:

مدیر بازاریابی شرکت :09379992080